fb  tw  g  yt

Krepšelis

lt en

logo

Krepšelis

Pavadinimas Prekės kodas Kaina Kiekis / Atnaujinti Mokestis Nuolaida Viso
 
Prekių kainų rezultatas
 
Pristatymas nepasirinktas

Prašome pasirinkti pristatymo variantą (pasirinkę paspauskite nuorodą - išsaugoti)

 

 
Viso:
0,00 €
0,00 €
Pastabos ir ypatingi prašymai

Paslaugų teikimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") yra šalims
privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės
bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo
ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu
internetinėje parduotuvėje www.Ambersea.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai
Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs
pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis,
paspaudžia mygtuką „Tęsti".

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.Ambersea.lt, pirkėjas
privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą,
telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys
būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad
Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai,
būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo
atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas
prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie www.Ambersea.lt
duomenų.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų
tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės
institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo
sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas
prekes, ir jas priimti.

3.2 Registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją.
Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius
duomenis, www.Ambersea.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją
ir ištrinti duomenis.

3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas
privalo juos nedelsiant atnaujinti.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties,
laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.Ambersea.lt
sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir
nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis
internetinės parduotuvės www.Ambersea.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir
saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir
be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis
internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo
priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir
neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo
nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso
nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs
Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7. Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės
paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.

4.8 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi www.Ambersea.lt teikiamomis
paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per
savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje www.Ambersea.lt.

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

5.4.1. naudojantis savo el. bankininkystės sistema –pinigus Pirkėjas perveda į
www.Ambersea.LT atsiskaitomąsias sąskaitas.

5.4.2. naudojantis mokėjimų tarpininko www.paypal.com paslaugomis.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas
nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus
apmokėjimą už prekes.

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas
anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių
pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi
teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam
subjektui.

6.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis „Lietuvos pašto" paslaugomis.

6.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos kitą darbo dieną, nuo apmokėjimo
patvirtinimo.

6.5. Visos prekės yra siunčiamos registruotu paštu.

6.6 Lietuvoje prekės yra pristatomos iki 5 darbo dienų nuo išsiuntimo.

6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių
pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba
pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių
aplinkybių.

6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje
pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis,
nepilna prekės komplektacija ar vėluoja siuntinio pristatymos laikas.

6.8. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pateikti pažeisto
siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.Ambersea.lt parduodamų prekių duomenys
nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su
prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina.
Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo
Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės
garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės
aprašyme.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos
Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo
taisyklių patvirtinimo".

8.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos
siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po
išsiuntimo.

8.3 Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka
pirkėjas.

8.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7
(septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas
Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video,
aprašančias iškilusią problemą.

8.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta,
nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi
prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir
kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo
dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).

8.6 Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta
pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

8.7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią
prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi
pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

8.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti
nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.

8.9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai
padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos,
informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba
siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą, ir užpildydamas
specialią prekių keitimo – grąžinimo formą „Prekių grąžinimas" svetainėje.

8.10. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje
pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas
ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos
apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį
(atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

8.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas
nesilaiko šių Taisyklių 8.4-8.5,8.9-8.10 punktuose nustatytos prekių grąžinimo
tvarkos

8.12. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir
kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).

8.13. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę
sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.Ambersea.lt gali organizuoti
įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų
sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas
ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje
nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės
skyriuje „Kontaktai" nurodytais kontaktais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar
patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų
tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją, ar dėl
Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių
Taisyklių 2.4

punkte nurodytomis sąlygomis

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR
įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių
taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti,
nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.